Pegem Emin Karip – Eğitim Bilimine Giriş pdf indir

Eğitimin disiplinler arası bir bilim olma özelliği, öğretmen adaylarına eğitim biliminin temel kavram ve bilgilerini farklı disiplinler açısından, fakat bir bütünlük içinde sunmayı gerektirmektedir. Eğitim Bilimine Giriş kitabı öğretmen adaylarında, eğitim öğretimde mevcut yapı ve işleyiş ile kuram ve uygulamaların felsefi, tarihsel, toplumsal, psikolojik, politik, ekonomik ve hukuksal temellerine ilişkin temel kavram ve bilgileri kazandırarak, eğitim bilimine ve öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu kitapta eğitim biliminin ve eğitimin temelleri, ilişkili olduğu diğer disiplin alanları açısından ele alınmış, eğitimde bilimsel bilginin oluşturulmasında yöntem, eğitimin tarihsel gelişimi, eğitimin işlevleri, eğitim ile toplumsal kurumlar ve toplumsal değişme arasında etkileşim geniş bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Bu kitabın, öğretmenliği bir meslek olarak seçme düşüncesi ile öğretmenlik eğitimine başlayan geleceğin öğretmenlerine, öğretmenlik ile ilgili temel bilgi, beceri, tutum ve değerlerin kazandırılmasında iyi bir temel oluşturması beklenmektedir.

Pegem - Emin Karip Eğitim Bilimine Giriş pdf indir

Künye

Kitap Adı : Emin Karip – Eğitim Bilimine Giriş PDF indir

Yazar Adı : Emin Karip

Yayınevi : Pegem Akademi Yayıncılık

Editörler/Yazarlar : Mustafa KALE, Bekir BULUÇ, Bahri ATA, Yavuz ERİŞEN, M. Engin DENİZ, M. Akif SÖZER, H. Şenay ŞEN, İsmail AYDOĞAN, Ali TAŞ, Mehmet OKUTAN, Kemal KÖKSAL, Lütfullah TÜRKMEN, Oktay AKBAŞ, Ercan YILMAZ

Pegem – Emin Karip Eğitim Bilimine Giriş pdf indirmek için TIKLAYINIZ